EKO Podnikanie

Ponúkame vzdelávacie a propagačno-vzdelávacie aktivity zamerané na naštartovanie podnikania v súlade s trvalo udržateľným rozvojom celej spoločnosti.

Podnikanie budúcnosti

Prečo „EKO” v podnikaní?

Zabezpečovanie životných potrieb spoločnosti je založené na dvoch základných pilieroch – zamestnaneckom a podnikateľskom. Oba sú úzko prepojené, pričom na podnikanie sa zameriava čoraz viac ľudí.

Akékoľvek podnikanie je úzko späté s využívaním energie, surovín a konkrétnym dopadom na životné prostredie. Napriek snahám o znižovanie spotreby energií a materiálov je opak realitou.

V súčasnosti je pritom ekologické myslenie v podnikaní pridanou hodnotou, zmena prístupu k podnikaniu však potrebuje prvotný impulz.

Veríme, že ním bude aj projekt EKOPodnikanie, ktorý prispeje k odstraňovaniu neduhov, ktoré sú výsledkom nezodpovedného správania sa voči prírode.

A čo vy? Aký je váš názor na ekopodnikanie?

Anketa

Počuli ste už o Ekopodnikaní?

Pri nákupe produktu uprednostňujete:

Zaviedli by ste ekologické podnikanie na úkor zisku?

O projekte

Slovenská agentúra životného prostredia podporila náš projekt EKOPodnikanie prostredníctvom programu Zelený vzdelávací fond.

Vďaka tejto podpore sme mohli zorganizovať konferenciu EKOPodnikanie 2019 a môžeme realizovať prvé aktivity projektu.

——–

Ďakujeme!

Ciele projektu

Zámerom predkladaného projektu je naučiť účastníkov realizovaných aktivít základné aspekty fungovania trvalo udržateľného podnikania, ktoré je späté s efektívnym využívaním energie, surovín a ľudských zdrojov.

Zároveň im však chceme poskytnúť priestor na konzultáciu a diskusiu s odborníkmi ako i možnosť prezentovať svoje skúsenosti s ekopodnikaním 

Všetky aktivity budú realizované s dôrazom na elimináciu okamžitých i dlhodobých
negatívnych dopadov podnikania na životné prostredie.

Tematické okruhy
  • Financovanie inovácií a ekoprojektov
  • Environmentálne dopady podnikania
  • Inovatívne podnikanie
  • Cirkulárna ekonomika
  • Ekomarketing
  • Ekomanažment
Výstupy projektu

Hlavným plánovaným výstupom projektu bude študijný program EKOPodnikanie.

Program bude vhodný pre školy so zameraním na výučbu predmetov súvisiacich s podnikaním a životným prostredím.

Vytvorené osnovy a podklady pre
vzdelávacie aktivity umožnia ich realizáciu i po ukončení projektu.

Cieľová skupina

Študenti stredných a vysokých škôl a začínajúci podnikatelia.

Vítaní sú aj záujemcovia zo strany zamestnávateľov, obchodných partnerov, či širokej verejnosti.

Podmienkou je aktívny záujem o environmentálne dopady podnikania na lokálnej i globálnej úrovni.

Zaujímavosti z oblasti EKOpodnikania

Európsky ekologický dohovor

Európa zhmotňuje svoje ambície v boji s klimatickými zmenami!

Koncom roka 2019 Európska komisia predstavila dokument s názvom Európsky ekologický dohovor zameraný na trvalú ekologickú transformáciu spoločnosti. Dohovor zahŕňa tieto oblasti politiky:

Čistá energia 

Udržateľný priemysel

Výstavba a obnova

Udržateľná mobilita

Biodiverzita

Z farmy na stôl

Odstraňovanie znečistenia

Veríme, že tento dokument a hlavne jeho implementácia prinesie skutočné zmeny v myslení a správaní ľudí, organizácií a firiem smerom k ekologizácii.

Čítajte viac …

Ako efektívne plniť environmentálne ciele?

Denník Odpady-portal.sk publikoval zaujímavý článok:

Pohľad na to, ako riešiť problematiku komunálnych odpadov a ako efektívne splniť tieto ciele, priniesli Ing. Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia OZV ENVI – PAK, a RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA, donedávna prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, v analýze Ako efektívne plniť environmentálne ciele v podmienkach Slovenskej republiky.

Čítajte viac …

Ukážkové EKOpodnikanie v oblasti stavebníctva!

Firma, ktorá to s ekológiou myslí vážne, pôsobí aj na Slovensku!

Libor Musil z Jihlavy nechcel pri rozširovaní svojej firmy ničiť zeleň. Vybudoval preto absolútne unikátnu stavbu, ktorá zachytáva vodu, má 6x nižšie náklady na chladenie, pohlcuje oxid uhličitý, znižuje hladinu hluku a dokonca dokáže znížiť teplotu okolia až o 10 °C!

Pozrite sa ako ….

Naše aktivity

Semináre

V rámci projektu budú usporiadané vzdelávacie semináre s účasťou uznávaných odborníkov.

Do konca roka 2019 plánujeme zorganizovať semináre na témy

  • Cirkulárna ekonomika
  • Potenciál regionálneho podnikania
  • Môže podnikateľ prispieť k ochrane životného prostredia?

Konferencie

Všetky aktivity projektu budú raz ročne prezentované na medzinárodnej konferencii EKOPodnikanie.

Prvý ročník konferencie sa konal v Bardejovských Kúpeľoch. Na tejto konferencii nás odborníci zasvätili do problematiky ekologického podnikania v oblastiach energetického manažmentu, priemyslu, bytovo-komunálnej sféry a ďalších.

Vzdelávanie

Cieľom je poskytnúť záujemcom ucelený prehľad o možnostiach moderného ekopodnikania na Slovensku a oboznámiť účastníkov vzdelávacích kurzov s príslušnými aspektami podnikania. Súčasťou vzdelávania budú manuály popisujúce celý proces zakladania firmy ako aj povinnosti súvisiace so vznikom a následným chodom podnikateľského subjektu zameraného na udržateľné podnikanie.

„Každé podnikanie, ak vedome neslúži verejnosti, je nutne odsúdené k zániku“

-Tomáš Baťa

Podnik, ktorý neprináša nič iné okrem peňazí, je úbohý podnik.

-Henry Ford

„Založiť záhradu znamená veriť v budúcnosť"

-Audrey Hepburn

„Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť“

-Isaac Asimov

Ponúkame 3D projekt

Dostupnosť

Cieľom projektu je vytvoriť vzdelávací
program obsahujúci systémový pohľad na problematiku EKOPodnikania.

V rámci projektu budú cieľovej skupine dostupné všetky informácie, skúsenosti, príklady a procesy bez cenzúry.

diseminácia

Súčasťou všetkých aktivít projektu budú poprední odborníci na danú problematiku.

Zámerom je podnietiť otvorenú diskusiu medzi všetkými účastníkmi – akademickou a podnikateľskou sférou, aktivistami, verejnou správou, laickou verejnosťou a pod.

dopad

Študenti stredných a vysokých škôl a začínajúci podnikatelia.

Vítaní sú aj záujemcovia zo strany zamestnávateľov, obchodných partnerov, či širokej verejnosti.

Podmienkou je aktívny záujem o environmentálne dopady podnikania na lokálnej i globálnej úrovni.

Kontakt

Kontaktné údaje

Občianske združenie

Energia pre Slovensko

Hanojská 4

040 13 Košice

Fakturačné údaje

IČO: 35573252

DIČ : 2022148447

IČ DPH :SK2022148447

IBAN EKOpodnikanie: SK0409000000005157790146

Secured By miniOrange