EKO Podnikanie

Ponúkame vzdelávacie a propagačno-vzdelávacie aktivity zamerané na naštartovanie podnikania v súlade s trvalo udržateľným rozvojom celej spoločnosti.

Podnikanie budúcnosti

Prečo „EKO“ v podnikaní?

Zabezpečovanie životných potrieb spoločnosti je založené na dvoch základných pilieroch – zamestnaneckom a podnikateľskom. Oba sú úzko prepojené, pričom na podnikanie sa zameriava čoraz viac ľudí.

Akékoľvek podnikanie je úzko späté s využívaním energie, surovín a konkrétnym dopadom na životné prostredie. Napriek snahám o znižovanie spotreby energií a materiálov je opak realitou.

V súčasnosti je pritom ekologické myslenie v podnikaní pridanou hodnotou, zmena prístupu k podnikaniu však potrebuje prvotný impulz.

Veríme, že ním bude aj projekt EKOPodnikanie, ktorý prispeje k odstraňovaniu neduhov, ktoré sú výsledkom nezodpovedného správania sa voči prírode.

A čo vy? Aký je váš názor na ekopodnikanie?

Naše aktivity

Semináre

V rámci projektu budú usporiadané vzdelávacie semináre s účasťou uznávaných odborníkov.

Do konca roka 2019 plánujeme zorganizovať semináre na témy

  • Cirkulárna ekonomika
  • Potenciál regionálneho podnikania
  • Môže podnikateľ prispieť k ochrane životného prostredia?

Konferencie

Všetky aktivity projektu budú raz ročne prezentované na medzinárodnej konferencii EKOPodnikanie.

Prvý ročník konferencie sa konal v Bardejovských Kúpeľoch. Na tejto konferencii nás odborníci zasvätili do problematiky ekologického podnikania v oblastiach energetického manažmentu, priemyslu, bytovo-komunálnej sféry a ďalších.

Vzdelávanie

Cieľom je poskytnúť záujemcom ucelený prehľad o možnostiach moderného ekopodnikania na Slovensku a oboznámiť účastníkov vzdelávacích kurzov s príslušnými aspektami podnikania. Súčasťou vzdelávania budú manuály popisujúce celý proces zakladania firmy ako aj povinnosti súvisiace so vznikom a následným chodom podnikateľského subjektu zameraného na udržateľné podnikanie.

O projekte

Slovenská agentúra životného prostredia podporila náš projekt EKOPodnikanie prostredníctvom programu Zelený vzdelávací fond.

Vďaka tejto podpore sme mohli zorganizovať konferenciu EKOPodnikanie 2019 a môžeme realizovať prvé aktivity projektu.

——–

Ďakujeme!

Zaujímavosti z oblasti EKOpodnikania

Európsky ekologický dohovor

Európa zhmotňuje svoje ambície v boji s klimatickými zmenami!

Koncom roka 2019 Európska komisia predstavila dokument s názvom Európsky ekologický dohovor zameraný na trvalú ekologickú transformáciu spoločnosti. Dohovor zahŕňa tieto oblasti politiky:

Čistá energia 

Udržateľný priemysel

Výstavba a obnova

Udržateľná mobilita

Biodiverzita

Z farmy na stôl

Odstraňovanie znečistenia

Veríme, že tento dokument a hlavne jeho implementácia prinesie skutočné zmeny v myslení a správaní ľudí, organizácií a firiem smerom k ekologizácii.

Čítajte viac …

Ako efektívne plniť environmentálne ciele?

Denník Odpady-portal.sk publikoval zaujímavý článok:

Pohľad na to, ako riešiť problematiku komunálnych odpadov a ako efektívne splniť tieto ciele, priniesli Ing. Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia OZV ENVI – PAK, a RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA, donedávna prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, v analýze Ako efektívne plniť environmentálne ciele v podmienkach Slovenskej republiky.

Čítajte viac …

Ukážkové EKOpodnikanie v oblasti zelenej architektúry!

Firma, ktorá to s ekológiou myslí vážne, pôsobí aj na Slovensku!

Libor Musil z Jihlavy nechcel pri rozširovaní svojej firmy ničiť zeleň. Vybudoval preto absolútne unikátnu stavbu, ktorá zachytáva vodu, má 6x nižšie náklady na chladenie, pohlcuje oxid uhličitý, znižuje hladinu hluku a dokonca dokáže znížiť teplotu okolia až o 10 °C!

Pozrite sa ako ….

Ukážkové EKOpodnikanie v oblasti stavebníctva!

Ďalšia firma, ktorá to s ekológiou myslí vážne, pôsobí aj na východnom Slovensku!

CLT Slovakia s.r.o. je dodávateľom stavieb z obnoviteľného materiálu – dreva. Firma ponúka v zastúpení Storaenso široký sortimentu kvalitných výrobkov z dreva, ktoré zlepšujú udržateľnosť vašich budov.

CLT Slovakia

Či už hľadáte jednoduchú krásu klasického reziva alebo predvídateľnú presnosť umelého dreva, máme to, čo potrebujete. 

Pozrite si video ….

„Každé podnikanie, ak vedome neslúži verejnosti, je nutne odsúdené k zániku“

-Tomáš Baťa

Podnik, ktorý neprináša nič iné okrem peňazí, je úbohý podnik.

-Henry Ford

„Založiť záhradu znamená veriť v budúcnosť"

-Audrey Hepburn

„Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť“

-Isaac Asimov

Anketa

Ponúkame 3D projekt

Dostupnosť

Cieľom projektu je vytvoriť vzdelávací
program obsahujúci systémový pohľad na problematiku EKOPodnikania.

V rámci projektu budú cieľovej skupine dostupné všetky informácie, skúsenosti, príklady a procesy bez cenzúry.

diseminácia

Súčasťou všetkých aktivít projektu budú poprední odborníci na danú problematiku.

Zámerom je podnietiť otvorenú diskusiu medzi všetkými účastníkmi – akademickou a podnikateľskou sférou, aktivistami, verejnou správou, laickou verejnosťou a pod.

dopad

Študenti stredných a vysokých škôl a začínajúci podnikatelia.

Vítaní sú aj záujemcovia zo strany zamestnávateľov, obchodných partnerov, či širokej verejnosti.

Podmienkou je aktívny záujem o environmentálne dopady podnikania na lokálnej i globálnej úrovni.

Kontakt

Kontaktné údaje

Občianske združenie

Energia pre Slovensko

Hanojská 4

040 13 Košice

Fakturačné údaje

IČO: 35573252

DIČ : 2022148447

IČ DPH :SK2022148447

IBAN EKOpodnikanie: SK0409000000005157790146