EKO Podnikanie

Podnikanie budúcnosti

Kontakt

Kontaktné údaje

Občianske združenie

Energia pre Slovensko

Hanojská 4

040 13 Košice

+421 904 295 272

Fakturačné údaje

IČO: 35573252

DIČ : 2022148447

IČ DPH :SK2022148447