EKO Podnikanie

Konferencia zameraná na možnosti a podmienky podnikania v súlade s trvalo udržateľným rozvojom celej spoločnosti.

Konferencia je organizovaná vďaka finančnej podpore ZVF.

2019

Náplň konferencie

Na tejto konferencii nás odborníci zasvätili do problematiky ekologického podnikania v oblastiach energetického manažmentu,  priemyslu, bytovo-komunálnej sféry a ďalších.

Dozvedeli sme sa ako podnikať udržateľne a v súlade so životným prostredím.

Zistili sme, prečo je dôležité správať sa energeticky zodpovedne.

Dozvedeli sme sa veľa vecí o podporných programoch v oblasti energetiky a podnikania ale aj o spôsoboch ochrany duševného vlastníctva či implementácie inovácií do podnikania.

Program konferencie

Štvrtok 25. 4. 2019

09:00   Prednáškový blok

12:00   Obed

14:00   Sprievodný program

19:00   Raut

 

V rámci prednášok sme si vypočuli skúsenosti z praxe a mohli ich porovnať s výsledkami výskumu. Toto všetko nám sprostredkovali títo odborníci (abecedne):

Hodnotenie rizika energetického priemyslu

doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.

Prezentácia na stiahnutie → 

Projekt EKOPODNIKANIE

doc. Ing. Lucia Domaracká, PhD.

Prezentácia na stiahnutie → 

Kruháč Coworking & Startup Center

Ing. Timea Molnárová

Prezentácia na stiahnutie → 

Vplyv energetiky na environmentálnu kvalitu v Slovenskej republike

Ing. Michaela Očenášová

Prezentácia na stiahnutie → 

Ochrana duševného vlastníctva

Ing. Zuzana Samčíková

Prezentácia na stiahnutie → 

Financovanie StartUp-ov v podmienkach SR

doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.

Prezentácia na stiahnutie → 

Úloha koučingu v podnikaní

Ing. Martin Sýkora

Prezentácia na stiahnutie → 

Vyhlásenie súťaže o najlepšie logo projektu EKOPodnikanie

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

Pred večerným rautom účastníci zdravo vyhladli pri prechádzke po drevených kostolíkoch v Hervartove a Tročanoch.

Večerný raut sa niesol v znamení odborných a priateľských diskusií ale i sprievodného programu. Optimizmus navodil tanec charleston v podaní profesionálnych tanečníkov.

Kontakt

Kontaktné údaje

Občianske združenie

Energia pre Slovensko

Hanojská 4

040 13 Košice

Fakturačné údaje

IČO: 35573252

DIČ : 2022148447

IČ DPH :SK2022148447

IBAN: ….